BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI :

Số răng Z: 15

bÁNH NHÔNG GJJ - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG Bánh nhông vận thăng lồng

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG

Số răng Z: 15

Module : 8

Then : 5 x12

Độ cứng : 50 -55 ( Hrc)

NHONG KUMKANG - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG Bánh nhông vận thăng Kumkang

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK

Số răng Z: 23
bánh nhông alimak - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG Nhông vận thăng Alimak

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ANKA

Số răng Z: 15

Nhông vận thăng Anka - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG Nhông-vận-thăng-Anka

Thẻ:,