BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG GJJ

Số răng Z: 15

bÁNH NHÔNG GJJ - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

BÁNH-NHÔNG-GJJ

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG

Số răng Z: 15

Module : 8

Then : 5 x12

Độ cứng : 50 -55 ( Hrc)

NHONG KUMKANG - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

Bánh nhông vận thăng Kumkang

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK

Số răng Z: 23

bánh nhông alimak - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

Nhông vận thăng Alimak

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ANKA

Số răng Z: 15

Nhông vận thăng Anka - BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

Nhông-vận-thăng-Anka

Thẻ:,