Cẩu tháp Potain MC115B

Cẩu tháp Potain MC115B 

Thông số cẩu tháp Potain MC115B:

Bán kính cần : 55m

Tải max : 6 tấn

Tải min: 1,6 tấn

Chiều cao tự đứng : 44 m

Chiều cao nâng max : 146m

Bán kính đuôi cẩu : 14,3m

 

Thông số mc115 2 - Cẩu tháp Potain MC115B

LANDMARK BIA - Cẩu tháp Potain MC115B

Tags: