Cẩu tháp Potain MCT85-f5

Thông số kỹ thuật chính cẩu tháp Potain MCT85-F5 .

– Height under hook/ chiều cao dưới móc cẩu 34,1 m
– Hook height per base/ chiều cao tự đứng 34,1 m
– Max Radius (Rmax)/ Bán kính cần 52 m
– Max capacity/ Tải trọng max 5 tons
– Maximum Tip Capacity/ Tải trọng min của cẩu 1,1 tons
– Hoist Motor – Lifting speed from 0 to 71 m/min/ Motor tải 25 PC 13
– Trolley Motor – Speed from 0 to 58 m/min/ Motor xe con 4 D3 V3
– Slewing Motor – Slewing speed from 0 to 0,8 round /min/ Motor quay RCV 60

– Standard Mast Dimension/ kích thước thân                                                              1,2 m x 1,2 m x 3,0 m

 

MCT85 1 300x300 - Cẩu tháp Potain MCT85-f5MCT85 2 300x300 - Cẩu tháp Potain MCT85-f5MCT85 3 300x300 - Cẩu tháp Potain MCT85-f5

potain mct 85 f5 - Cẩu tháp Potain MCT85-f5

Tags: