Cẩu tháp Potain MCT85-f5

Thông số kỹ thuật chính cẩu tháp Potain MCT85-F5 .

 

MCT85 1 300x300 - Cẩu tháp Potain MCT85-f5 MCT85 2 300x300 - Cẩu tháp Potain MCT85-f5 MCT85 3 300x300 - Cẩu tháp Potain MCT85-f5

Tags: