BỘ CHỐNG RƠI VẬN THĂNG

BỘ CHỐNG RƠI VẬN THĂNG

Là loại thiết bị an toàn cho vận thăng lồng chở người .

w resetting the safety device - BỘ CHỐNG RƠI VẬN THĂNG

 

 

Tags: