BỘ CHỐNG RƠI VẬN THĂNG

BỘ CHỐNG RƠI VẬN THĂNG

Là loại thiết bị an toàn cho vận thăng lồng chở người .

nguyên lý hoạt động bộ phòng rơi vận thăng

Bộ chống rơi vận thăng

 

 

Tags: