Bộ gọi tầng vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng lồng không dây .

Có thể phát tín hiệu tầm xa lên đến 88m .Mỗi lồng sử dụng 1 màn hình hiện thị số tầng 

Số nút gọi tầng bao nhiêu tùy thuộc vào số tầng mà công trình thi công 

Gọi tầng vận thăng

 

Thẻ: