Nhông cẩu tháp Potain

Bánh nhông cẩu tháp potain 

Nhông cẩu tháp Potain - Nhông cẩu tháp Potain

Nhông-cẩu-tháp-Potain

Tower crane

Bánh nhông hộp số motor tải Potain MC205 : Số răng : 19:38:99 răng

Bánh nhông hộp số motor tải potain Mc175 :Số răng : 19:38:99 răng

Bánh nhông hộp số motor tải Jarlway Fo23b :Số răng : 19:38:99 răng

Giá tham khảo : 2345 USD

Tags: