Tay trang cẩu tháp

Tay trang cẩu tháp

 

Tay trang điều khiển cẩu tháp qtz63, tay trang cẩu tháp jtz63, tay trang cẩu tháp tct5512

tay trang

Là thiết bị dùng để điểu khiển các di chuyển của cẩu tháp , lên cáp, xuống cáp , ra xe con, vào xe con cẩu tháp .

Tower crane

Tags: