Tay trang cẩu tháp

Tay trang cẩu tháp

 

Tay trang điều khiển cẩu tháp qtz63, tay trang cẩu tháp jtz63, tay trang cẩu tháp tct5512. tct6012 

Tay trang điều khiển 4 số và tay trang điều khiển 5 số

 

tay trang cẩu tháp tct5512

Là thiết bị dùng để điểu khiển các di chuyển của cẩu tháp , lên cáp, xuống cáp , ra xe con, vào xe con cẩu tháp .

Tower crane

Tags: