Vận thăng nâng hàng

vận thăng nâng hàng

 096903966408_170x125

Thông số vận thăng nâng hàng 1000kg

Vận thăng tải hàng .

Vận thăng nâng là một thiết bị nâng hạ dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị (không vận chuyển người)

lên cao phục vụ thi công các nhà cao tầng