Vận thăng Sumo

Vận thăng Sumo (Sumo Hoist) 

Sumo là thương hiệu vận thăng trong xây dựng được Sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ, được khách hàng tại thị trường Việt Nam tin dùng.

Bao gồm vận thăng sc100- vận thăng 1 lồng – 1 tấn

  • vận thăng sc200- vận thăng 1 lồng – 2 tấn
  • vận thăng sc100/100 vận thăng 2 lồng – 1 tấn 
  • vận thăng sc200/200 vận thăng 2 lồng – 2 tấn 

vận thăng sumo

Tags: ,