Cẩu tháp Jarlway JT170H10

Mua bán cho thuê Cẩu tháp Jarlway JT170H10 (6024)

Cẩu tháp jarlway jt170k10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẨU THÁP JT170H10

thông số Cẩu tháp jarlway jt170k10

Thông số cẩu tháp jt170K10:

Chiều cao tự đứng /Free standing height

: 59,7 m ( 17 khung 3m & 01 khung 7,5 m)

Tải trọng Max / Max load : 10 ton .

Tải trọng Min/ Tip. load  : 2,4 ton

Chiều dài cần/ Jib lenght  :  60 m

Kích thước khung/ Mast section size : 2x2x3 m.

Chiều dài đuôi cần/ Couter Jib lenght : 14,5 m

Tags: