Bánh nhông vận thăng Alimak

Bánh nhông vận thăng Alimak

Hoist passenger
Bánh nhông vận thăng Alimak